ข้าวหอมมะลิ ข้าวหงษ์ทอง   

"ทานกับอะไรก็อร่อย"
ดูแลตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงเสิร์ฟให้คุณ

เพราะเราใส่ใจ ในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการวิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าว แล้วนำไปแจกจ่ายให้กับชาวนาที่เข้าร่วม
โครงการข้าวหงษ์ทอง และเราช่วยดูแลทุกขั้นตอนในการเพาะปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ข้าวหอมมะลิคุณภาพ หอมกว่า นุ่มกว่า ทานอร่อยกว่า