รายละเอียดร้าน

ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2563

ข้าวหอมมะลิ ตราหงษ์ทอง
ทานกับอะไรก็อร่อย

เพราะเราใส่ใจ ในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการวิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าว แล้วนำไปแจกจ่ายให้กับชาวนาที่เข้าร่วม
โครงการข้าวหงษ์ทอง และเราช่วยดูแลทุกขั้นตอนในการเพาะปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ข้าวหอมมะลิคุณภาพ หอมกว่า นุ่มกว่า ทานอร่อยกว่า