บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 24/11/2563
อร่อยจนต้องขออีกคำ !!

อร่อยจนต้องขออีกคำ !!

  •  3 พฤศจิกายน 2563

"อร่อย...จนต้องขอ อีกคำ"

ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู 100%

Limited Edition ตราหงษ์ทอง

.

ก็แค่...ข้าวที่ดีที่สุด

หอมที่สุด นุ่มที่สุด อร่อยที่สุด

ด้วยความพิเศษนี้เอง...

 

หงษ์ทองนาหยอด

เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ แห่งความยั่งยืน

โครงการ “หงษ์ทองนาหยอด” จุดเริ่มต้นแห่งความยั่งยืน จากเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์

เมื่อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์

บวกกับทุกกระบวนการปลูกที่มีคุณภาพ

จึงให้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพมากขึ้น แต่ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น

 

นาหยอด

การทำนาที่ไถปรับหน้าดิน แล้งจึงหยอดข้าวเรียงกันอย่างมีระเบียบ

การทำวิธีแบบนี้จะทำให้ข้าวมีช่องว่าง ดูแลรักษาข้าวได้ง่ายกว่า ข้าวนาหว่าน

ข้าวนาหยอด มีกอข้าวใหญ่ เจริญเติบโตได้เต็มที่ เพราะได้รับสารอาหารในปริมาณที่พอดี